Pengumuman Kelulusan Santri Baru MTs DMP

HASIL  TES SELEKSI  SANTRI BARU
MTs DMP PERG.DINIYYAH PUTERI PADANG PANJANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
       
Gel I      
No  No Tes Nama Lengkap Keterangan
1 L.D.18.001 Raudina Oktavia LULUS
2 L.D.18.002 Magfirah Syafri *LULUS
3 L.D.18.003 Nurul Izzatul Jannah LULUS
4 L.D.18.004 Nadia Dwi Hapsari Hasibuan LULUS
5 L.D.18.005 Hifzhah Mutmainnah  LULUS
6 L.D.18.006 Shalwa Khalisah Aqiila *LULUS
7 L.D.18.007 Fitra Yani *LULUS
8 L.D.18.008 Shelyna Army Familya LULUS
9 L.D.18.009 Shabrina Aulia LULUS
10 L.D.18.010 Zahwa Vetry Adzkia *LULUS
11 L.D.18.011 Iqvani Nabilla Azzahra LULUS
12 L.D.18.012 Ghefira Rahima LULUS
13 L.D.18.013 Nasywa Ulfha *LULUS
14 L.D.18.014 Adinda Priskafadlillah  *LULUS
15 L.D.18.015 Saskia Najla LULUS
16 L.D.18.016 Adelia Refa Herwanda  *LULUS
17 L.D.18.017 Lizza Hayati Refenra *LULUS
18 L.D.18.018 Faninah Arman Dhiya Fithri LULUS
19 L.D.18.019 Bunga Adila Rizki LULUS
20 L.D.18.020 Chikita Oktavia *LULUS
21 L.D.18.021 Hafizatul Muti'ah *LULUS
22 L.D.18.022 Revanda Eka Putri LULUS
23 L.D.18.023 Nurul Hafiza Lubis LULUS
24 L.D.18.024 Aisyah Nindia Gusni LULUS
25 L.D.18.025 Ensi Derani *LULUS
26 L.D.18.026 Niken aiko patria *LULUS
27 L.D.18.027 Azizaturrahmi *LULUS
28 L.D.18.028 Nasywa Rahadatul Fandra LULUS
29 L.D.18.029 Alfaiha Azzahra Akhya *LULUS
30 L.D.18.030 Zakiyah Eka Iriani *LULUS
31 L.D.18.031 Fathisya Rachma LULUS
       
33 L.D.18.033 Yamsaska Bikhairin *LULUS
34 L.D.18.034 Naswa Laththuf Henia LULUS
35 L.D.18.035 Nabilatus Salamah LULUS
36 L.D.18.036 Nazilatul Hidayah LULUS
       
38 L.D.18.038 Bilqis Sandrina Aksani LULUS
39 L.D.18.039 Siti Rahmah Zatadini LULUS
40 L.D.18.040 Aisyah Childa Ayenra LULUS
41 L.D.18.041 Naja Syamila Nashri LULUS
42 L.D.18.042 Nursyifa Aulia Bardan *LULUS
43 L.D.18.043 Annisa Mirah Marsya LULUS
44 L.D.18.044 Firzha Zahra Dinda *LULUS
45 L.D.18.045 Nadine Alexsha Claudia LULUS
       
47 L.D.18.047 Rifa Himma Apandi LULUS
48 L.D.18.048 Yola Sandria Manola LULUS
49 L.D.18.049 Nur Havivah Adha LULUS
50 L.D.18.050 Ashilah Puti Atikah Faizal *LULUS
51 L.D.18.051 Nisrina Alifah Azzahra *LULUS
52 L.D.18.052 Nabilatul Azizah *LULUS
53 L.D.18.053 Yaffa Fardian *LULUS
       
NB: Bagi yang (*LULUS) harap menghubungi Kepala Departemen Pendidikan dan Poliklinik
       
Mengetahui    Padang Panjang,  7 Januari 2018
     Pimpinan Perguruan    Ka. Dept Pendidikan
       
       
       
Fauziah Fauzan El M,SE,Akt,Msi Hj. Meuthia Nilda, S.Pd.I 
You are here: Home News and Events Pengumuman Kelulusan Santri Baru MTs DMP